RODO

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2019 Klauzula informacyjna dla osób skazanych wpłacających na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły