Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2019 Żywność 2020 – zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.09.2019 Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2019 Przebudowa kotłowni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie II ETAP Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.07.2019 Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2019 Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie za 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.04.2019 Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018r. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019r. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zamówienie poniżej 30 000 euro – Pellet 2019 Szczegóły